Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. októbra 2022

Drahé deti, som vaša matka a milujem vás. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Hľadajte Pánovo svetlo, pretože len tak môžete rozptýliť všetku duchovnú slepotu. Žijete v čase veľkého duchovného boja a len tí, ktorí sú vytrvalí v modlitbe, budú schopní uniesť ťarchu budúcich skúšok. Ľudstvo kráča k bolestnej budúcnosti. Čo je falošné, bude prijaté ako pravda a tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú odmietnutí. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Modlitba, spoveď, Eucharistia a Sväté písmo. Tu sú zbrane pre váš veľký duchovný boj. Odvahu! Neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

22.10. 2022

Drahé deti, milujte Pána, pretože On miluje vás. Buďte k sebe dobrí. Milujte stále. Láska je dobrá pre vašu dušu. Žijete v dobe veľkých duchovných zmätkov. Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od pravdy. Ešte uvidíte hrôzy na Zemi, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú Pánovu odmenu. Môj Pán pre vás pripravil to, čo ľudské oči nikdy videli. Večné šťastie bude odmenou spravodlivých. Nežite ďaleko od Ježiša. Nestraťte nebo. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Neustupujte. Keď sa všetko bude zdať stratené, víťazstvo Boha príde s definitívnym vížazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

25.10. 2022

Drahé deti, otvorte svoje srdcia Božej láske a všade svedčte o svojej viere. Žijete v čase horšom, ako bol čas potopy, a prišiel čas na váš návrat. Vzdiaľte sa od hriechom a zmierte sa s Pánom prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Boh sa ponáhľa. Starajte sa o svoj duchovný život. Prijmite evanjelium a buďte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Verný služobník bude konať a prispievať k spáse Cirkvi. Buďte opatrní. Milujte a bráňte pravdu. Bez kríža niet víťazstva. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 


Spread the love