Spread the love

 

 

Z denníčka Marie-Julie, 12. mája 1896

Panna Mária

Urobila som všetko, aby som zachránila ľudí od trestov. Mnoho kňazov reptalo a neverilo Môjmu Nepoškvrnenému srdcu… Veľmi Ma rozhnevali a urazili Svätého Svätých…“

 

Z denníčka Marie-Julie, 19. septembra 1896

Pán Ježiš

„Ten kňaz už viac nie je pokorným, už nie je viac úctivý, je ľahkovážnym a chladným v Svätej Pobožnosti. Myslí len na posilňovanie svojho tela pričom duše zanecháva stenať bez útechy… Svetské zábavky budú vo Večnosti strašne splatené…

V deň veľkého zatrasenia Môjho hnevu, mnohí zaprú Otca a Jeho kňazstvo vystavia potupe pre celú večnosť ako Judáš. Uvidíme zrady, ktoré sa udejú v deň, kedy sa hrôza rozmohne (po svete)… Aby si zachránili život v tele, mnohí stratia svoje duše!“

Aj posledný odstavec sa zjavne týka predovšetkým kňazov, ale nielen ich! Až Rím padne – a Rím padne – mnohí na čele s kňazmi a biskupmi zanechajú pravej katolíckej viery. Beda takým ľuďom! Aby si v hodine skúšky zachránili telá, rozhodnú sa radšej zatratiť svoje duše.

Tí, čo sa nemodlia, už zradili,“ píše kardinál Sarah v jednej zo svojich kníh. Príde deň, kedy táto hlboko skrytá vnútorná zrada bude musieť vyjsť na povrch.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 

Spread the love