Spread the love

Panna Mária Pedrovi 27. októbra 2022

Drahé deti, nedovoľte, aby plameň viery vo vás zhasol. Ste Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a jedine Jemu slúžiť. Kráčate k bolestivej budúcnosti. Ľudstvo sa odvrátilo od Stvoriteľa a bude piť horký kalich utrpenia. Povedzte všetkým, že toto je čas milosti. Nežite nehybne. Boh sa ponáhľa. Dávajte si pozor. Len silou modlitby dokážete uniesť ťarchu skúšok, ktoré prídu. Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Milujte a bráňte pravdu! Nech sa stane čokoľvek, nestrácajte nádej! Boh je veľmi blízko pri vás. Neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

1.11. 2022

Drahé deti, Boh je Pánom vašich životov. Dôverujte Mu a zvíťazíte. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je čas veľkého návratu. Neprekrížte ruky. Ohlasujte Ježiša všetkým, ktorí sú ďaleko. Milujte a bráňte pravdu. Mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Žijete v dobe veľkého súženia a len tí, ktorí kráčajú cestou pravdy, zostanú pevní vo viere. Som vaša Matka a chcem vás vidieť šťastných už tu na zemi a neskôr so mnou v nebi. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s Ježišom a bráňte učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Rozptýľte temnotu omylu svetlom pravdy. Kráčate do budúcnosti, v ktorej bude pravda ignorovaná mnohými zasvätenými osobami. Všade sa rozšíri duchovná slepota. Pokračujte po ceste, ktorú som vám ukázala! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

2.11. 2022

Drahé deti: modlitba, svätá spoveď a Eucharistia. Toto sú zbrane, ktoré vám ponúkam na víťazsvo nad hriechom. Utečte od hriechu a hľadajte milosrdenstvo môjho Syna Ježiša. Práve v tomto živote, a nie v inom, musíte svedčiť, že patríte Ježišovi. Kráčajte do budúcnosti, v ktorej budú duše poškvrnené, pretože o hriechoch sa bude hovoriť iba na málo miestach. Bude veľké množstvo duší, ktoré sa prepadnú do pekla pre nedostatok lásky k pravde. Učenie pravého učiteľského úradu Cirkvi prijmú iba tí, ktorí si ma skutočnia stia. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Veľa sa modlite. Modlite sa za duše v očistci. Veľké je utrpenie tých, ktorí prechádzajú očistcom. Hľadajte nebo. Vo všetkom: Boh na prvom mieste. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love