Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. októbra 2020

Drahé deti, napodobňujte Môjho Syna Ježiša v láske a obrane Pravdy. Smerujete do budúcnosti veľkého rozdelenia a zmätku v Dome Božom. Zostaňte s Ježišom. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte pevní na ceste, ktorú vám vyznačujem. Buďte pozorní.  Oddeľte sa od sveta a verne slúžte Pánovi. V Bohu niet poloprávd. Môj Ježiš vás učil, že cesta do Neba prechádza cez kríž. Nenechajte sa odradiť. Na konci príde pre spravodlivých Božie víťazstvo. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Len skrze moc modlitby budete môcť uniesť váhu skúšok, ktoré prichádzajú. Odvahu. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Vpred v obrane Pravdy.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love