Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 29. septembra 2020

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, prišla som z Neba, aby som ti udelila požehnanie. Prišla som z Neba, aby som celému svetu povedala, že Boh existuje a už nie je viac milovaný, uctievaný a dokonca ani rešpektovaný.

Pánovi sa nedávno dostalo množstvo urážok a nemnoho je takých, ktorí sa Mu oddávajú a snažia sa ponúknuť Mu spravodlivosť a skutočnú nápravu.  Množstvo ľudí činí svoju vlastnú vôľu, namiesto toho, aby činilo Vôľu Pánovu. Ešte sa neobrátili a sú ďaleko od Spásy.

Tí, ktorí navštevujú miesta mojich zjavení bez ducha modlitby a bez túžby po obrátení, nemôžu obdržať nebeské požehnania alebo milosti, pretože sa pred Pánom chovajú ako pokrytci. Chcú Božie požehnania a pomoc, ale nekonajú najmenšiu snahu, aby napravili svoje chyby a hriechy. Bez obrátenia niet spásy. Bez zmeny života  a bez úprimnej ľútosti za svoje hriechy, (bez) zanechania zlých vecí a života v hriechu, si nemôžete zaslúžiť Kráľovstvo Nebeské.

Teraz sa pýtam každého z mojich detí, ktoré tu sú, každého osobitne: na čo ste sem prišli? Prišli ste a vkročili ste do Božej svätyne ako skutočné Božie deti, alebo ako deti sveta sledujúce cestu zatratenia vedúcu do ohňov pekelných? Vkročili ste do Božej svätyne aby ste sa naozaj obrátili, alebo stále nasledujete rady zlých, kráčajúcich cestami hriešnikov a schádzajucimi sa s posmievačmi?

Pamätajte si: zlí sú ako slama rozfúkaná vetrom a neprežijú súd a (rovnako tak) ani hriešnici nebudú mať účasť v zhromaždení spravodlivých. Pane, kto vstúpi do Tvojej svätyne? Kto môže pobývať na Tvojom svätom vrchu? Tí, ktorí sa správajú čestne, čo činia čo je spravodlivé a zo srdca hovoria Pravdu, ktorí svoj jazyk nepoužívajú na hanobenie, neubližujú svojim blížnym a neohovárajú svojho blížneho.

Všetky cesty Pánove sú láska a pravda pre tých, ktorí sa držia jeho zmluvy a jeho svedectiev.

Obrátenie znamená zanechanie všetkých zlých vecí navždy z lásky k Bohu a neobzeranie sa späť na život v omyloch a hriechoch zanechaný pre nasledovanie Jeho šľapají.

Ježiš Kristus je Ten istý včera, dnes a navždy. S Mojím Synom Ježišom Kristom, zjednotení v Jeho láske, bude vždy možné všetko. Bez neho budete unášaní každým druhom divného učenia, pretože kto nemá srdce upevnené milosťou nebude mať nikdy silu vzdorovať zlu a vždy padne do hriechu a odvráti sa od Pravdy žijúc v klamstvách a živote popierajúcom Boha.

Volám vás k Bohu. Obráťte sa bez meškania!

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love