Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. februára 2005

Drahé deti, ľudstvo zažíva veľkú krízu viery.  Stvorenie je viac cenené ako (jeho) Stvoriteľ a prichádza čas povedať „čo je veľa, to je veľa.“ Budú znamenia na Slnku, Mesiaci a hviezdach. Príroda sa zmení a ľudia budú zmätení. Čína pôjde cez veľké skúšky. Zem sa bude triasť spôsobiac smrť miliónom nevinným. Zem je plná zla. Navráťte sa, ak chcete spásu. Nežite v hriechu. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť nenechávajte na zajtra. Vpred. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love