Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 29. aseptembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste (tak) odpovedali vo svojich srdciach na moje volania. Drahé deti nariekam nad tým, čo postihne ľudstvo; obrátilo sa chrbtom k Bohu a Môje Srdce je (tým) sužované. Modlite sa nadovšetko za kňazov. Mnohí z nich sa zasvätili Bohu, no (namiesto toho) si vybrali cestu pozemských potešení. Týmto spôsobom nechali rozutekať Moje stádo a to sa teraz potuluje zmätené a zúfalé. Ľudstvo verí, že môže pre seba stvoriť svojho vlastného boha, ale tak to nie je. Deti, čítajte Desať prikázaní, pretože dnes ich už nikto nerešpektuje. Pýtate sa samých seba: prečo musí byť Zem tak ťažko očistená? Čo ste čakali po všetkých tých hriechoch?!? Veríte v Boha milostivého, no nie v Jeho Spravodlivosť. Moje deti, obloha sa zatemní, ale vy stále nepočúvate a nevidíte. Žiadam vás, aby ste sa zachránili modlitbou ruženca. Som vedľa vás a milujem vás. Moji milovaní, majte vieru a obráťte sa. Teraz vás opúšťam so svojím požehnaním v mene Otca, Syna i Ducha Svätého.

Amen.

 

PS: PÁPEŽ MUSÍ ZASVÄTIŤ RUSKO, KÝM NIE JE NESKORO!!!

 

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love