Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. apríla 2013

Drahé deti, ja som vaša Sedembolestná Matka. Prišla som z Neba, aby som vás požehnala a povedala vám, aby ste patrili Pánovi. Nebuďte ustarostení. Môj Ježiš je po vašom boku. Odvahu. Niet víťazstva bez kríža. Modlite sa na kolenách. Populácia Európy bude alarmujúco znížená. Množstvo ľudí bude hľadať pomoc v mnohých regiónoch sveta. Bohatí aj chudobní, (všetci) pôjdu rovnakým smerom a jesť budú rovnaký chlieb. Viera bude prítomná len v niekoľkých srdciach a Cirkev Môjho Ježiša bude veľmi trpieť.

Pohanské národy príjmu Evanjelium a Ježiš bude (opäť) milovaný. Veľký bude trest, no nakoniec príde Božie víťazstvo (spolu) s konečným triumfom Môjho Nepoškvrneného Srdca. Choďte vpred bez strachu. Som po vašom boku, i keď ma nevidíte. Buďte mierni a pokorní vo vašich srdciach a všetko pre vás dopadne dobre. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love