Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 28. júna 2008

Drahí synovia a dcéry, keď bude vláda rozdelená (tzn. „keď bude dvojpápežstvo“), kráľ (pápež) pôjde s vedou a zaprie Boha a Jeho diela. Mnoho mužov viery sa stane ľahostajných a bude veľkého utrpenia pre Cirkev. Modlite sa na kolenách. Teraz je pre ľudstvo ťažká doba. Ja som vaša Mama a trpím pre to, čo vás očakáva. Nezatúlajte sa od cesty Pravdy. Všetku svoju dôveru vložte do Ježiša. Vaše víťazstvo bude v Ňom a bez Neho nikdy nenájdete šťastie. Buďte odvážni. Svojimi ťažkosťami sa nenechajte odradiť. Boh je po vašom boku. Odvahu. Ja som vaša mama a milujem vás takých, akí ste. Vpred. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Dialóg medzi nasledovníkmi rôznych náboženstiev sa nerobí len z dôvodov diplomatických, z ohľaduplnosti, či tolerancie… cieľom dialógu (s inými náboženstvami) je… zdieľať duchovné a morálne hodnoty v duchu pravdy a lásky.  

Z novej Františkovej encykliky Fratelli Tutti (sekcia 271)

 

Aj keď už boli učinené základné kroky, štáty nie sú samé schopné uskutočniť adekvátne riešenia (na globálne problémy)… našou odpoveďou môže byť len ovocie spoločného úsilia na dosiahnutie nejakej formy globálnej vlády

(132)

 

Encyklika Fratelli Tutti („Všetci bratia“) obsahuje 43 tisíc slov.

Boh Otec je spomenutý: 0x

Ježiš Kristus je spomenutý: 2x

Duch Svätý je spomenutý: 2x

 

Sloboda je spomenutá: 4x

Rovnosť je spomenutá: 15x

Bratstvo je spomenuté: 47x

 

(ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=rSpKbWBo2Qg&t=1687s   – 13. a 14. min.)

 

Taktiež názov celej jednej state nesie názov Sloboda, rovnosť a bratstvo

 

Sloboda, RovnosťBratstvo je slávne heslo protikatolíckej a slobodomurármi organizovanej Veľkej francúzskej revolúcie, počas ktorej bola takýmito antiklerikálnymi bigotmi a fanatikmi nastolená vláda gilotíny a teroru.

 

Španielski slobodomurári na svojom Twitteri oceňujú Fratelli Tutti, ktoré „zahŕňa Univerzálne bratstvo, veľký zákon „Masoneríe“


Spread the love