Spread the love

 

Podľa tradičného katolíckeho kalendára (http://calefactory.org/calendar/wc202010.htm) má dnes – 8.10. – sviatok sv. Brigita švédska. Preto som vybral stať z výnimočnej (a výnimočne rozsiahlej) knihy jej zápiskov pomenovanej „Zjavenia a proroctvá odovzdávané sv. Brigite.“

 

Knihu si v AJ možno pozrieť tu: http://www.dailycatholic.org/bridget.htm

 

 

Pán Ježiš sv. Brigitie:

… človek, ktorý chce byť duchovným bojovníkom, dôveruje vo Mňa a je presvedčený, že toho bude schopný dosiahnuť s pomocou Mojej milosti. Takže by mal mať úmysel robiť dobré veci a vyhnúť sa (tým) zlým a vstať vždy, keď padne. Mal by hovoriť túto modlitbu:

„Pane Bože Všemohúci, Ty, Ktorý vedieš všetky duše k dobru, ja som hriešnik, ktorý zablúdil ďaleko od Teba skrze svoje vlastné zlé skutky. Ďakujem Ti, že ma vedieš späť k správnej ceste  a žiadam Ťa, láskavý Ježišu, ktorý visíš na kríži v krvi a bolestiach, maj  milosrdenstvo nado mnou. Úpenlivo ťa prosím skrze tvojich päť rán a skrze bolesť, ktorá prechádzala od Tvojich roztrieštených žíl do Tvojho srdca. Ráč ma dnes chrániť, aby som nepadol do hriechu. Daj mi silu odolať oštepom nepriateľa a opäť statočne povstať, ak náhodou upadnem do hriechu. Ó, Pane, Ktorému nič nie je nemožné, a Ktorý všetko môže učiniť, daj mi silu konať dobré skutky a byť schopný vytrvať v dobrom.“

Po tomto by mal do ruky vziať svoj meč – to znamená, mal by si dobre vykonať spoveď – (meč) musí byť vybrúsený a blyštiaci sa.  Musí byť vybrúsený a blyštiaci sa dôkladným spytovaním svedomia, vzťahujúcim sa na to, ako, koľko a kde zlyhal a prečo. Tiež by mal byť blyštiaci sa v tom zmysle, že sa (daný človek) nesmie za nič ostýchať a nesmie ani nič zatajiť , ani opísať hriech iným spôsobom, než akým ho vykonal. Tento meč by mal mať dve ostré hrany, čo znamená, úmysel už viac nehrešiť a úmysel učiniť náhradu za spáchané hriechy. Špičkou meča by mala byť ľútosť. Diabla zabíja to, keď človek, ktorý mal pred tým z hriechu pôžitok, pociťuje (teraz) ľútosť a bolesť za to, že Mňa, svojho Boha, provokoval k hnevu. Meč by tiež mal mať rukoväť úvahy nad veľkou Božou Milosťou.

 

ZDROJ: http://www.dailycatholic.org/4bride89.htm


Spread the love