Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 27. mája 2021

Drahé deti, palica bude zlomená a ovce sa roztrúsia (pád Vatikánu?). Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa! Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo ku vám prichádza. Buďte verní Môjmu Ježišovi. On je Dobrým pastierom, ktorý sa postará o svoje stádo. Odvahu! Zostaňte s Ježišom a budete víťazní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: Dnes je sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, nezabudnite ísť do kostola. M.

+ + + 

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love