Spread the love

Mojžiš a horiaci ker

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 3. marca 2000

Drahé deti, radujte sa v Pánovi, ktorý vám zaručuje víťazstvo vo vašich skúškach. Vedzte, že Pán je na milosti bohatý a chce vám odpustiť. Ľutujte svojich hriechov. Skúmajte svoje svedomie a choďte na spoveď. Sviatosť zmierenia má nesmiernu hodnotu. Keby muži a ženy vedeli, koľko milostí získava duša skrze spoveď, nespovedali by sa tak málo. Celé ľudstvo potrebuje Božie odpustenie.

Keď Pán žiada o účty, nemôžete ponúknuť na svoje ospravedlnenie nič, pretože On vám dáva všetko čo potrebujete na stretnutie s Ním. Žiadam vás, aby ste neboli tvrdého srdca. Nezabúdajte, že je to vaša Matka, kto toto od vás žiada. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love