Spread the love

 

Pán Ježiš Luz de Maríi, 1. februára 2021

Dávam každému jednému z vás Svoje požehnanie a Svoju lásku. Ako vzduch šepká, tak aj Moje Srdce šepká lásku Mojim drahým, aby som ich pritiahol k Sebe.

Moje drahé deti, stále kráčate každodennosťou. Ľudstvo si zvyklo na svoj každodenný život a je málo vecí, ktoré vás prinútia zastaviť a zamyslieť sa nad ich dosahom. Toto je dôsledkom neustálych inovácií, ktoré sa realizujú, takže ľudstvo nereaguje na zmeny, ale namiesto toho vníma všetko, čo sa deje, ako bežné.

Moja Cirkev je energicky napádaná Satanovým dymom, ktorý sa v nej stáva čoraz prítomnejší bez toho, že by Moje deti (vôbec) rozpoznali kam sú vedené. Táto generácia inovácií prijíma čokoľvek čo je jej nanútené ako ďalšia inovácia a tak sú (ľudia) vedení po ceste hrôzy, kedy ich osobne budú démonické sily trýzniť. Varoval som vás nad zmenami, ktoré sú (implementované) vo vnútri inštitúcií Mojej Cirkvi  (a) ktoré vás budú viesť preč od Mojej Pravdy a napriek tomu ste ignorovali slová Moje aj Mojej Matky.

Musíte uvažovať, pracovať a konať ako stvorenia Viery čeliac narastajúcemu tlaku svetového poriadku bez toho, že by ste zabudli, že Viera sa musí praktizovať, takže semená môžu vzklíčiť a priniesť ovocie Večného života.

Moje milované deti: skrátim tie dni pre lásku Svojej Matky a jej neustále prosby. Nebuďte oklamaní časom, buďte pripravení, ako panny ktorých lampy boli plné oleja!   Nebuďte zmätení, žijete uprostred súžení aké neboli od počiatku sveta až doteraz a už nikdy nebudú (POZN.: za toto „Veľké súženie“ je vo všeobecnosti pokladaná III. svetová vojna a tzv. Tri dni temnoty)… kvôli neustálym prosbám Mojej Matky a Mojich vyvolených skrátim ten čas, takže Moji verní nebudú stratení.

Žijete vo vojne a tá (ešte) pritvrdí. Ľudstvo sa stalo ustráchaným, no toto sa musí diať: tvrdosť sŕdc Mojich detí musí ustúpiť pred krutosťou človeka samotného, ktorý koná bez strachu.

Zostaňte ostražití: Stredozemné more bude svedkom svetových udalostí; mocnosti nebudú dlho vyčkávať, aby prezentovali svoju veľkosť.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Blízky východ.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Spojené Štáty, bude ich sužovať príroda, zem sa (tam) bude triasť.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Rusko, ktoré sa zobudí zo svojej pasivity.

Moje drahé deti, vulkány svojou aktivitou znečistia vody: táto drahocenná tekutina, ktorú si nevážite, bude potom príčinou konfliktu.

Moje drahí ľudia, sledujete svoj každodenný život? Každú chvíľu zažívate neočakávateľné skúsenosti  spôsobované rukami ľudí vedy a (naschvál) používané na poškodenie ľudstva. Nevidíte, ako ste podvedome manipulovanými až kým sa pred vami nezjaví prisluhovač zla a zlo samotné – vtedy ustanovené – niektorých (svojich) zradí.

Modlite sa a pozdvihnite svojho ducha pred tým, než sa tieto veci začnú diať, lebo inak len málo si zachová Vieru.

Nehovorím vám o konci sveta, ale o (konci) tejto generácie na ktorej sa vyplní Moje slovo. Nie ste nič netušiaci (ohľadom) udalostí (ktoré majú prísť). Ja som Milostivý a prijímam vás s veľkou radosťou keď činíte pokánia a obraciate sa. V tomto čase sa musíte pripravovať, pretože dni budú bežať, udalosti sa budú zrýchľovať. Vy ste Moje deti, ktoré Ja milujem a svoju Vieru musíte zväčšovať. Milujte svojich blížnych, pretože láskavosť medzi Mojimi deťmi sa vytratí. Nebojte sa toho čo pred vás predkladám, ale radšej sa radujte, lebo ja, Pán, som so svojimi ľuďmi, aby som ich vždy ochraňoval. Ďakujte za všetko čo máte a buďte stvoreniami pokoja, uctievač Mojej Matky a verní Sv. Michalovi Archanjelovi a Nebeským chórom. Moja láska je (tu) pre Moje deti; neopustím vás a zostávam pozorný ku každému jednému z vás – buďte verní, prijímajte Ma, uctievajte Ma. Môj anjel mieru príde; Moja pomoc Môjmu ľudu príde a Môj ľud bude opäť svedkom Mojej lásky.

Žehnám vás, drahé deti. Buďte tými, ktorí majú lásku, vieru, nádej a milosrdenstvo.

 

+ + +

Luz de María: katolícka mystička z Kostariky, dnes žijúca v Argentíne. Panna Mária, Pán Ježiš, ako aj jej strážny anjel sa jej zjavujú už od detstva a v roku 1990 bola zvláštnym a zázračným spôsobom vyliečená zo svojej choroby.

 

Biskup jej oblasti, Juan Abelardo Mata, uznal jej zjavenia v roku 2017 za dôveryhodné. K tomuto uznaniu prispel aj fakt, že niektoré z jej predpovedí sa už vyplnili.

 

Oficiálna cirkevná hierarchia správy Luiz de Maríe doposiaľ nikdy nespochybnila.

 


Spread the love