Spread the love

Don Juan, iba 25-ročný veliteľ katolíckej flotily, ktorá porazila moslimské loďstvo v bitke pre Lepante, 1571

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. februára 2021

Drahé deti, dôverujte Môjmu Synovi, Ježišovi. V Ňom je skutočná sloboda a spása. Na kolenách sa modlite. Kráčate do budúcnosti plnej veľkých skúšok a len nemnohí zostanú pevní vo svojej viere. Buďte opatrní. Mnohí z vybraných brániť Pravdu (zrejme duchovenstvo) ustúpi; odvrátia sa od pravej doktríny a Moje úbohé deti budú nariekať a lamentovať. Žijete v čase veľkého duchovného boja.

Veľká vojna bude intenzívna, ale Pravda bude prítomná v životoch Mojich ctiteľov. Títo to budú, kto prispeje k finálnemu Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred v obrane Pravdy! Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Pre spravodlivých príde Božie Víťazstvo. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love