Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. januára 2018

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka, prišla som z Neba, aby som vás povolala k vernosti Môjmu Synovi Ježišovi a pravému magistériu Jeho Cirkvi. Na kolenách sa modlite. Príde deň, kedy nepriatelia Boha navrhnú mnohé termíny spojené s katolíckou vierou, aby tak potešili nepriateľov. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Nezatúlajte sa od Pravdy. Nech sa stane čokoľvek, pevne stojte v obrane Pravdy.

Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Buďte verní. Neustupujte tvári v tvár ťažkostiam. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Vpred bez strachu! Ktokoľvek je s Pánom nikdy nezakúsi váhu prehry. Toto je správa ktorú vám je dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji. 

Zo synodálneho procesu povstáva „odlišná Cirkev„, ako nám hovorí kardinál Grech…

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love