Spread the love

 

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. augusta 2022

Drahé deti, hľadajte Pána. On vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Žijete v dobe veľkých súžení, no to najhoršie ešte len príde. Starajte sa o svoj duchovný život a neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Boh sa ponáhľa a toto je ten správny čas na váš návrat. Neprekrížte ruky. Ľudstvo kráča k duchovnej priepasti, pretože ľudia sa odvrátili od pravdy. Buďte opatrní. Nechcem vás nútiť, ale to, čo hovorím, treba brať vážne. Som vaša Matka a vždy budem s vami. Neodkláňajte sa od učenia pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. V Bohu nie je žiadna polovičná pravda. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 27. augusta 2022

Drahé deti, Judáš zrádza JudášaZmätok sa rozšíri na každé miesto. Modlite sa za Cirkev môjho Ježiša a neodbočujte od pravdy. Cesta k svätosti je plná prekážok, ale kto kráča s Ježišom, nikdy nebude porazený. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s Ježišom a prijmite učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Odvahu! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. augusta 2022

Drahé deti, vaše víťazstvo je v Pánovi. Neodvracajte sa od Neho. Kráčate do budúcnosti hustej duchovnej temnoty. Nedostatok lásky k pravde spôsobí duchovnú smrť mnohých mojich úbohých detí. Mnoho zasvätených bude kráčať opačným smerom ako je pravda a bolesť bude pre spravodlivých veľká. Nepriatelia plánujú činy, ktoré privedú mnohých zanietených vo viere k tomu, aby sa vrátili k ľahostajnosti. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s Ježišom a neodbočujte od učenia pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k víťazstvu. Nezabudnite: vo všetkom je na prvom mieste Boh. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter


Spread the love