Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. septembra 2022

Drahé deti, ľudstvo kráča k duchovnej priepasti a je málo tých, ktorí zostanú pevní vo viere. V Bohu niet polopravdy. Kľaknite na kolená v modlitbe, lebo len tak dokážete uniesť ťarchu budúcich skúšok. Buďte poctiví vo svojich skutkoch. Nebo je len pre spravodlivých. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Počúvajte ma. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love