Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. septembra 2022

Drahé deti, milujem vás takých, akí ste, a prosím vás, aby ste všade snažili svedčiť o mojom Synovi Ježišovi. Ľudstvo sa odvrátilo od Stvoriteľa a moje úbohé deti kráčajú ako slepci, ktorí vedú iných slepých. Vráťte sa k Ježišovi a prijmite svetlo pravdy. Nevzďaľujte sa od modlitby. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom diabla. Ste Pánovi a jedine Jeho musíte  nasledovať a Jemu slúžiť. Žite v čase veľkého duchovného boja. Spoveď, Eucharistia, svätý ruženec, Sväté písmo a vernosť pravému Učiteľskému úradu Cirkvi: to sú zbrane veľkého boja.

Kráčajte k budúcnosti veľkých skúšok. Tí, ktorí milujú pravdu, budú prenasledovaní a postavení pred súd. Ešte uvidíte na zemi hrozné veci. Neustupujte. Čokoľvek sa stane, zostaňte s Ježišom. Nezabúdajte: v Bohu nie je žiadna polopravda. Pokračujte po ceste, ktorú som vám ukázala! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love