Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. mája 2022

Drahé deti, môj Ježiš vás miluje a pozná vás po mene. Nestrácajte nádej! Poznám vaše ťažkosti a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Kráčate k budúcnosti, v ktorej bude veľké pohŕdanie posvätným. Stvorenie bude viac cenené ako Stvoriteľ a veľká bude bolesť pre mužov a ženy viery. Veľa sa modlite. Keď sa vzdialite od modlitby, stávate sa terčom diabla.

Vy ste Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a zostaňte verní učeniu pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Pôsobenie diabla privedie mnoho zasvätených osôb k popretiu veľkých právd viery. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Buďte opatrní! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love