Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. mája 2022 

Drahé deti, milujte pravdu a chráňte to, čo patrí Bohu. Nedostatok lásky k pravde privedie mnohých mužov a ženy do záhuby. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. V Bohu niet polopravdy. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Môj Ježiš vás miluje. Počúvajte Ho. Máte slobodu, ale nedovoľte, aby vás vaša sloboda odviedla z cesty spásy. Čiňte pokánie zo svojich hriechov. Hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Som vaša Matka a chcem vás vidieť šťastnú už tu na Zemi a neskôr, so mnou v nebi. V tejto chvíli nechávam na vás pršať mimoriadny dážď milostí. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love