Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. februára 2021

Drahé deti, počúvajte ma. Prišla som z Neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vaše všetko. Nezabúdajte: vo všetkom Boh na prvom mieste. Nenechajte sa nakaziť vecami tohto sveta. Utekajte od všetkého, čo vás oddeľuje od Môjho Syna Ježiša. Prijímajte Moje Napomenutia a nadovšetko žite podľa Evanjelia Môjho Ježiša. Milujte a bráňte Pravdu. Ľudstvo kráča v duchovnej slepote a Moje úbohé deti kráčajú do veľkej priepasti.

Pravdou bude opovrhované a čo je falošné, (to) bude prijímané za pravdu. Buďte pozorní. Svoje srdcia otvorte Božiemu svetlu a všetko sa pre vás obráti na dobré. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love