Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. novembra 2018

Drahé deti, zlí ľudia budú konať. Konať budú proti Svätej knihe (Biblia, Katechizmus?). Buďte pozorní. Pevne verte vo Sväté písmo a nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Len skrze Posvätné písmo a učenie pravého Magistéria Cirkvi Môjho Ježiša môžete dosiahnuť Nebo. Na kolenách sa modlite. V Dome Pánovom uvidíte hrôzy spôsobené neveriacimi. Milujte a bráňte Pravdu. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Zostávajte s Ježišom a nedovoľujte veciam tohto sveta aby vás od Pravdy vzdialili. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love