Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. augusta 2021

Drahé deti, Môj Ježiš vás miluje a povoláva vás. Otvorte svoje srdcia Jeho Volaniu k svätosti. Ajhľa, čas milosti pre vaše životy. Príde (však) deň, kedy mnohí budú ľutovať život uplynutý bez Milosti Môjho Ježiša, ale už bude neskoro. Vždy si pamätajte: je to v tomto živote a nie (až) v tom druhom, kedy musíte ukázať, že patríte Môjmu Synovi Ježišovi. Nezmeškajte príležitosť, ktorú vám Môj Pán ponúka!

Veľa sa modlite pred krížom a úpenlivo proste o Milosť Môjho Ježiša skrze Sviatosť zmierenia. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a budete veľkými vo viere. Odvahu! Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Že já nechodil do kostela!“

-z filmu „Pearl Harbor“

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love