Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31. decembra 2005

Drahé deti, vpred, (veď) Ja som po vašom boku. Zostaňte pevne na ceste ktorú vám ukazujem a budete spasení. Muži a ženy budú zaskočení bolestivými udalosťami. V dvoch krokoch, explózie a umierania. Japonsko bude piť trpký kalich utrpenia. Rím stratí svoj lesk a slávu, a utrpenie bude veľké pre Moje úbohé deti. Petrov trón padne. Príde smrť a členovia duchovenstva budú trpieť fyzickú bolesť. Modlite sa. Tí, ktorí sú s Pánom, zvíťazia. Odvahu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace:

 https://matejgavlak.eu/o-papezovi-frantiskovi-je-predpovedane-ze-utecie-z-rima-pocas-velkej-revolucie/

 

+ + +

(Videla som pápeža, ktorý) povolil stavanie falošných chrámov; dovolil, aby boli jediný pravý Boh a jediné pravé náboženstvo stratené medzi takým veľkým množstvom falošných bohov a falošných náboženstiev

Videla som tiež fatálne dôsledky tejto falošnej proticirkvi. Videla som heretikov všetkých druhov zbiehať sa v meste (Ríme). Videla som tiež vlažnosť kňazstva (a) rozširujúci sa kruh temnoty. Teraz sa moja vízia rozšírila. Videla som katolíkov na mnohých miestach utláčaných, znevažovaných, obmedzovaných a zbavovaných slobody. Kostoly boli zatvárané. Všade sa rozmohlo veľké utrpenie, vojna a krviprelievanie…

Vo svojej vízii som tiež videla Chrám sv. Petra podrývaný plánom tajnej sekty (slobodomurárstvom). V rovnakej chvíli bol tiež chrám ničený zvonka búrkou, avšak zachránený bol v momente najväčšej tiesne. I videla som Presvätú Pannu Máriu, ako svojím plášťom chrám prikryla.

bl. A. K. Emmerichová (1820)-


Spread the love