Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 26. novembra 2018

Drahé deti, milujem vás také, aké ste a chcem vám povedať, že ste pre Pána dôležité. Nebuďte ustarostení. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. V srdciach buďte pokorní , lebo len tak môžete slúžiť Pánovi verne. Žiadam vás, aby ste boli odvážni a všade vyhľadávali (príležitosti) byť svedkami (toho), že ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Každému povedzte, že Boh sa ponáhľa. Nežite v hriechu. Obráťte sa k Tomu, Ktorý je vaše všetko a pozná vás po mene. Zasväťte zo svojho času počúvaniu Evanjelia  a dovoľte, aby Slová Môjho Ježiša zmenili vaše životy. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté Písmo; vo vašich srdciach (zas) láska k Pravde.

Ľudstvo sa nakazilo hriechom a potrebuje liečenie. Úplne sa oddeľte od všetkého, čo vás odvádza od Môjho Syna Ježiša. Dajte do misie, ktorou vás Pán poveril, to najlepšie zo seba a veľkodušne budete odmenení. Odvahu! Keď sa bude zdať všetko stratené, Pán zasiahne v mene svojich Vyvolených. Víťazstvo Božie príde pre mužov a ženy viery. Budete čeliť veľkým skúškam, ale na konci bude Moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love