Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. novembra 2004

Drahé deti, nebojte sa. Ja som vaša Mama a kráčam s vami. Radujte sa, pretože vaše mená sú zapísané v Nebi. Žiadam vás, aby ste boli dobrí ku každému. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože moje úbohé deti odišli ďaleko od Boha a stali sa  otrokmi hriechu. Kajajte sa a vráťte sa. Chcem vám pomôcť. Otvorte svoje srdcia Mojim volaniam a budete ochránení. Poznám vaše problémy a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Plne dôverujte v Moc Božiu a budete pretvorení. Modlite sa. Modlitba vás povedie k Víťazstvu. Neustupujte.  Veľa od vás potrebujem. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love