Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. júla 2001

Drahé deti, dnes vás žiadam, aby ste zintenzívnili svoje modlitby v rodine, pretože to je jediný spôsob, ako môžete byť ochránení od útokov a nástrah diabla. Rodiny sa vzďaľujú od Boha, pretože sa zanechali modlitby a kresťanského spôsobu života. Trpím kvôli tým, ktorí žijú ďaleko od Boha a nezaujímajú sa o Jeho Slovo. Dnes žije veľké množstvo rodín (tak), akoby boli slepými a vedú iných slepých ľudí, takže sa každý deň približujú k veľkej priepasti.

Buďte si vedomí obrovskej dôležitosti života podľa Pánových želaní a uvidíte svet opäť v mieri. Ja som vaša Matka a chcem, aby ste boli svätcami. Chcem, aby sa vaše rodiny stali príkladmi pre tie rodiny, ktoré žijú ďaleko od Boha. Choďte vpred v odvahe! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love