Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31. marca 2022

Drahé deti, patríte Pánovia len Jeho by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Prídu dni, kedy budú spravodliví nútení poprieť vieru. Mnohí ustúpia, ale počet mučeníkov bude veľký. Pre tých, ktorí stoja pevne v láske a pravde, bude odmenou Nebo. Neustupujte! Môj Ježiš prisľúbil, že bude s vami až do konca. Dôverujte v Neho a pevne stojte na ceste, ktorú vám ukazujem.

Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: Boh na prvom mieste. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Ja som vaša Matka a vždy budem s vami, aj keď ma nevidíte. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

 


Spread the love