Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. apríla 2008

Drahí synovia a dcéry, sily nepriateľa sa roztiahnu do celého sveta. Katolícke národy budú prenasledované a kríž Cirkvi bude ťažký. Hrozné veci uvidíte aj v krajine Svätého kríža (Brazílii). Sily nepriateľa budú provokovať rozdelenia a škandály. Modlite sa. Môžete zvíťaziť jedine skrze moc modlitby. Ja som vaša Matka a viem, čo vás čaká. Nestojte so založenými rukami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/07/29/katolicke-proroctva-varujuce-pred-docasnym-navratom-komunizmu/

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love