Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. januára 2013

Drahé deti, svojím príkladom a svojimi slovami svedčte, že patríte Pánovi. Nestojte so založenými rukami. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Žijete v časoch horších, ako (boli) časy biblickej potopy a moje úbohé deti kráčajú ako slepí ľudia vedúci slepých ľudí. Ľudstvo sa stalo neverné Bohu a každý deň rastie počet tých, ktorí su naveky stratení. Ja som vaša Sedembolestná Matka. Dobre viete, ako matka miluje svoje deti. Prišla som z Neba, aby som vám ukázala cestu. Počúvajte ma. Nechcem vám rozkazovať, ale to, čo vám hovorím, musíte brať vážne.

Modlite sa na kolenách, lebo len tak môžete žiť podľa mojich naliehaní. Chcem vám povedať, že teraz je čas milosti. Otvorte svoje srdcia. Diabol spôsobí na Zemi veľký zmätok a veľká bude bolesť mojich verných. Neprišla som z Neba pre srandu. Ohlasujte moje volania svetu a bohato budete odmenení. Odvahu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love