Spread the love

Otec James Altman

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12. septembra 2020

Drahé deti, Môj Ježiš vás volá a čaká vás s otvorenou náručou. Neustupujte. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Žiadam vás, aby ste udržovali nažive plameň svojej viery. Modlite sa na kolenách, lebo len tak unesiete bremeno skúšok, ktoré prídu. Budete mať stále pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok. Budete prenasledovaní pre svoju vieru a pre svoju lásku k Pravde. Nebojte sa, nie ste sami. Milujem vás a vždy budem po vašom boku, i keď ma nevidíte. Ak sa cítite slabí, vyhľadávajte silu v Evanjeliu Môjho Ježiša a v Eucharistii. Nezabudájte: vo všetkom (nech je) Boh na prvom mieste. Pravá Cirkev Môjho Ježiša bude opovrhovaná a prenasledovaná, ale po všetkých skúškach zvíťazí. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Viete koľkí katolíci v rokoch 2008 a 2012 volili Obamu? Žiaden.

– otec James Altman-

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love