Spread the love

 

My, katolíci, neveríme na náhody.

Laramie Hirsch

Tisíc deväťsto sedemnásť

Rok 1917, ako dávno to bolo! V roku 1917 ešte existovalo Rakúsko-Uhorsko na čele ktorého bol cisár. Väčšina slovenských miest nebola slovenských ani z polovice – boli prevažne maďarsko-nemecké – a najviac Slovákov na jednom mieste žilo v … Budapešti. Všade zúrila brutálna vojna. Ale vojny prichádzajú a odchádzajú. Taký Napoleon je dnes už len polomýtická postava, skoro akoby ani v skutočnosti neexistoval. Dnešné deti by možno povedali, že bol rovnako skutočný ako Sherlock Holmes. Podobné je to aj s príbehmi o zákopovej I. svetovej vojne, dvojplošníkoch, bombardovacích vzducholodiach, potopení Lusitanie. Sú to príbehy ako z románu a napriek svojej brutalite nemajú na dnešného človeka taký dopad, aký napríklad stále má hrozivá spomienka na Islamský štát. Azda je tomu tak preto, že I. svetová vojna sa skončila pred 102 rokmi a po nej nasledovala ešte druhá svetová, studená vojna, ľudia na Mesiaci, pád Železnej opony atď. Inak povedané, človeka roku 2020 s rokom 1917 nič nespája… teda takmer nič.

 

Vtedy a dnes

V roku 1917 sa trom malým pastierikom v nevýznamnom portugalskom mestečku Fatima zjavovala Panna Mária a to v rozmedzí mája až októbra toho roku. Predávala im rôzne posolstvá z ktorých mnohé už dnes pre nás nemajú žiaden význam. Ale iné zas majú pre nás význam nesmierny. Deťom totiž boli predané správy o udalostiach, ktoré sa dodnes nestali. Ale, podľa Panny z Fatimy, raz sa stanú. A možno sa udejú za našich dní.

Jeden z takýchto obrazov bol aj v najnovšom filme o tejto udalosti. „Biskup v bielom“ – akýsi pápež – prechádzal zničeným a horiacim mestom. Dostal sa aj s malým sprievodom za mesto na malý kopček na ktorom stál kríž. Pápež si kľakol pod kríž a so slzami sa modlil. V tom prišli vojaci a muža v bielom, ako aj jeho malý zástup, pozabíjali.

Ďalšie obdobné správy z reálnej Fatimy sa už do filmu nedostali – šlo hlavne o Máriinu požiadavku zasvätiť Rusko, lebo inak „mnohé národy budú zničené.“ Podľa akejsi polooficálanej verzie udalostí z Fatimy, hovorila Nebeská Pani o Prvej svetovej vojne (že sa čoskoro skončí) a o Druhej svetovej vojne („ak sa ľudia neobrátia, príde ďalšia vojna“). Z jej aktuálnych slov, ako ich Lucia zaznamenala, je však zjavné, že Mária hovorila ešte o Tretej svetovej vojne. Tú reprezentujú práve zmienky o zničenom meste – celkom iste ide o Rím – a o hrozbe zničenia mnohých národov – to sa nestalo ani v rokoch 39-45.

Správa z filmu bola jasná: ľudia musia činiť pokánie za svoje hriechy, ľudia sa musia obrátiť a musia sa prinavrátiť k Bohu. Inak nemôžu očakávať nič iného než Boží hnev, pohromy a nešťastia. Ale hlavne im hrozí večné zatratenie. Ale o tom nižšie.

 

Opäť je tu jeden podstatný detail, ktorý vo filme absentoval: Panna Mária jednoznačne požadovala, aby jej bolo zasvätené Rusko. Inak ono rozšíri zlo do sveta, ono zničí národy, ono spôsobí, že „pápež bude veľmi trpieť.“ Do dnešného dňa nebolo žiadnym pápežom špecificky Rusko zasvätené (zasvätili len svet ako taký). WHY?  Nikto presne nevie. Pravdepodobne však za tým stáli/stoja politické dôvody (Vatikán si nechcel rozhnevať komunistov/Putina). Ale neuposlúchnuť pre ľudské malichernosti takúto závažnú požiadavku danú samotnou Pannou Máriou?!? Ce n‘est pas bien.

 

Na večné veky

„Modlite sa svätý ruženec za hriešnikov, lebo veľmi veľa ľudí je naveky stratených!“ nabádala Panna Mária deti v reále aj vo filme. Deťom – a aj divákom v kine –boli dokonca ukázané hrozivé kulisy pekla a duše doň padajúce. A o tomto to celé je. Každá vojna raz skončí, každé nešťastie raz prejde; ale keď už raz niekto stratí svoju dušu, bude to na večné veky. Ktosi raz poznamenal, že dnes je viac ľudí závislých na pornografii – čo je smrteľný hriech – ako ich vôbec žilo v roku 1917 v celom svete!

Film teda nabádal ľudí – ľudí roku 2020! – že aj oni sa musia modliť ruženec a činiť pokánie, tak, ako to človek minulosti bežne robieval. Aj nám hrozí to isté nebezpečenstvo ako im a dokonca sme ešte vo väčšom nebezpečenstve, lebo ľudia 100 rokov dozadu žili stále v kresťanských komunitách kým naše komunity sú všetko len nie kresťanské. Spoločnosť dneška ťahá ľudí dole namiesto toho, aby ich pozdvihovala hore k Nebesiam.

 

Dvetisíc dvadsať (and beyond)

Je takmer zázrakom že v dnešnej dobe vznikol takýto tradičnému-katolicizmu-verne-podaný film. Veď kto z ľudí sa dnes modlí ruženec? Kto z ľudí sa dnes vôbec modlí?? Ruženec si ľudia leda tak zavesia do auta dúfajúc, že ich Boh (alebo možno nejaké „božstvo,“ či „pozitívna energia“) nejako ochráni aj napriek tomu že vo väčšine prípadoch doslova žijú v smrteľnom hriechu. Peklo? Dnes už ani mnohí kňazi v peklo neveria. Hovoria, že je to len symbol (ot. Arturo Sosa, najvyšší predstaviteľ jezuitov), či že je prázdne (bishop Barron) a pritom tam práve takýto rovnými nohami smerujú… a spolu s nimi mnohí ľudia, ktorí sa nechali oklamať. Nie je to sranda.

Kto z ľudí chce dnes počúvať takéto veci? Kto je ochotný platiť za počúvanie takýchto vecí? Zázrak, že takýto film vznikol tkvie v tom, že jeho výroba a distribúcia stála desiatky miliónov dolárov. A tieto peniaze sa, samozrejme, musia vrátiť plus sa očakáva nejaký ten zisk.  Niekto to skrátka musel zafinancovať aj napriek tomu, že výsledný produkt je pre väčšinu ľudstva „kontroverzný.“

+ + +

Ľudia sa odvrátili od Boha – stali sa defacto neopohanmi. Ak sa neobrátia, ak neprestanú hrešiť, ak sa nebudú modliť úprimne ruženec a činiť pokánie za hriechy svoje aj druhých, svet opäť skončí v chaose. Skončíme podobne, ako skončili pohania doby bronzovej. Pápež bude zavraždený, Rím bude zničený a mnohé národy zaniknú.  A duše tých nešťastníkov, ktorí odmietli Krista, skončia… veď viete kde. Naveky. (Pápežstvo, Rím a mnohé národy – aj keď nie všetky – budú na príhovor Panny Márie po katastrofe opäť obnovené).

Práve pre toto nás chcel azda náš Nebeský Otec (aj) týmto filmom varovať. A kto vie: možno je to vskutku posledné varovanie.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=d1f_9_TGlpI

 

PS: choďte naň!

PS2: PÁPEŽ MUSÍ ZASVATIŤ RUSKO, KÝM NIE JE NESKORO!!!


Spread the love