Spread the love

Rev. Roger LaRade, of the Eucharistic Catholic Church in Canada, carries a gay pride flag before giving blessings to couples from the LGBT community in Havana, Cuba, Saturday, May 9, 2015. The blessing ceremony on an island where gay marriage remains illegal was part of official ceremonies leading up to the Global Day against Homophobia on May 17. (AP Photo/Desmond Boylan)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. augusta  2019

Drahé deti, vy ste z Pána a veci tohto sveta nie sú pre vás. Dôverujte Pánovi a a dajte Mu celú svoju existenciu. Žijete v časoch bolesti, ale Pán vás neopustí. Dôverujte v Toho, ktorý je absolútne Dobro a pozná vás po mene. Neodvracajte sa od modlitby. Využite daný čas pre váš návrat. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery. Nedovoľte diablovej temnote, aby vás vyviedla z cesty Pravdy. Smerujete do budúcnosti veľkej vojny medzi Cirkvou Môjho Ježiša a falošnou cirkvou. Mnohí muži a ženy budú zamorení tým, čo je falošné, a veľká bude vaša bolesť. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste Pravdy.

Nedovoľte klamu, aby zvíťazil. Udeje sa ohromujúca vec a Moje úbohé deti budú piť trpký kalich utrpenia. Ja som vaša Sedembolestná Matka trpím pre to, čo sa k vám blíži. Modlite sa na kolenách a všetko pre vás dopadne dobre. Odvahu. Budem za vás prosiť u Môjho Ježiša. Choďte vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Just as there is a deep state, there is also a deep church.

-arcb. Vigano-

 

+ + +

Sedem bolestí Panny Márie:

Proroctvo Simeonovo

Útek do Egypta

Strata Ježiša v Jeruzalemskom chráme

Stretnutie sa s Ježišom na kalvárii

Státie pod Ukrižovaným

Pieta – mŕtve Ježišove telo v Máriiných rukách

Uloženie jej Božského syna do hrobu


Spread the love