Spread the love

 

Pán Ježiš Edsonovi Glauberovi, 6. septembra 2020

Môj synu, zapíš Moje sväté slová a varuj duše!

Oni, stúpenci Satanovi, spôsobia, že mnohí príjmu falošnú eucharistiu, ktorá nepochádza zo Mňa, vášho Boha!

Všetko začína falošným ľudským bratstvom, (potom) falošnými bratskými podujatiami a napokon príde falošná eucharistia, ktorú oni vymysleli.  Satan zúrivo koná v Cirkvi aby od vás vytrhol Veľký Poklad, aby pošliapal Moju Lásku, Moje Dary a Moje Milosti, pretože služobníci, ktorí Ma nemilujú, sa ním nechali zviesť skrze peniaze, moc a nečistotu. Ktokoľvek neje Moje Telo a nepije Moju Krv nebude účastný na Sláve Môjho Kráľovstva.

Táto zlá generácia, ktorá v sebe nemá lásky, si kvôli svojim hriechom zasluhuje veľký trest. Buďte silní. Svedčte Pravde, ohlasujte dušiam Moje večné slová, aby som ich mohol vyliečiť a obnoviť skrze Moju Lásku. Budú to len tí, ktorí zostanú verní do konca, kto obdrží večnú odmenu a korunu slávy. Osloboďte sa od všetkého zbabelstva! Nebuďte ustarostení.  JA SOM vás miluje. Ja, Všemohúci Boh, som s vami. Ja som vždy v spojení s tými, ktorí ma milujú a ktorí uchovávajú Moje sväté slová vo svojich srdciach.

Žehnám vás!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love