Spread the love

 

Panna Mária otcovi Stefanovi Gobbimu, 15. septembra 1992

Milované deti, zostaňte dnes so Mnou, vašou Sedembolestnou Matkou, ktorá vás zrodila pod krížom, na ktorom môj Syn Ježiš zomrel pre vašu spásu. Som Matka bolesti.

Majte účasť na hlbokom tajomstve môjho zármutku, aby ste pochopili moje duchovné a všeobecné materstvo , ktoré sa uskutočňuje predovšetkým v láske a bolesti. V láske k vám, moji synovia. V bolesti pre vaše bolesti, pre vážne nebezpečenstvá, ktoré vám hrozia, pre mnohé utrpenia týchto posledných čias veľkého súženia. Pre toto dni, ktoré prežívate, znamenajú hodinu mojej veľkej bolesti.

Je hodina mojej veľkej bolesti pre Cirkev, moju milovanú dcéru. V týchto časoch Cirkev veľmi trpí, nesie svoj veľký Kríž a stúpa krvavou Kalváriou svojho utrpenia a svojho krvavého obetovania. Dnes tak, ako ešte nikdy, sa Cirkev stáva vo všetkom podobná môjmu synovi Ježišovi. Je mu podobná v osamelosti a opustenosti, je mu podobná v zaprení a zradení, je mu podobná v hanobení a odsúdení, je mu podobná v ukrižovaní a agónii. Toto je hodina mojej veľkej bolesti pre Cirkev, pretože nadišla hodina jej spásonosného utrpenia.

Je hodina mojej veľkej bolesti pre ľudstvo tak choré a zotročené duchom Zla. Diabolské mocnosti ovládajú svet a prinášajú všade zlé ovocie svojej temnej moci. Tak sa toto ľudstvo vrátilo k pohanstvu po takmer dvetisíc rokoch od svojho oslobodenia a od prvého zvestovania evanjelia. Nevera a bezbožnosť ho pokrývajú, hriechy ho zraňujú, zlo ho pokoruje, pýcha mu vládne, nečistota ho zvádza, egoizmus a nenávisť ho vrhá do okov, Satan ho stále viac zotročuje a vládne vám svojou diabolskou mocou. Toto je hodina mojej veľkej bolesti pre toto úbohé ľudstvo, ovládané duchmi zla, pretože už prežíva hodinu veľkého trestu.

Je (to) hodina mojej veľkej bolesti pre vás, moji synovia. Akým ťažkým sa stáva v týchto dňoch bremeno vášho utrpenia! Pozerám so slzami v očiach na deti pokorené predčasnou skúsenosťou zla a hriechu, na mladých, podvedených a oklamaných spoločnosťou, v ktorej žijú, predkladajú sa im návrhy falošných hodnôt, a stávajú sa obeťami nečistoty a drog, na rodiny rozdelené a rozbité, na chudákov, ktorí zomierajú od hladu, na trpiacich a usmrtených vojnami, na chorých, ktorým sa nedostáva liečenie a opatera, na opustených, na osamelých, na zúfalých, na tých, čo sú v agónii, na umučených.

Ako Matka som dnes blízko každému, kto stoná pod ťarchou svojho kríža. Neopustím vás nikdy, som s vami predovšetkým vo chvíľach vašej najväčšej núdze. Toto je hodina mojej veľkej bolesti pre všetkých vás, moji úbohí synovia, pretože nastal čas vášho veľkého utrpenia. Skryte sa u mňa. Vstúpte do bezpečného útočisťa môjho Nepoškvrneného Srdca, pretože musíme prežiť spolu hodinu najväčšej skúšky, ktorá už nastala pre vás, pre Cirkev a pre celé ľudstvo.

+ + +

Otec Stefano Gobbi (1930-2011) – hlas Panny Márie vo svojom srdci po prvý krát zacítil vo Fatime, kde sa modlil za kňazov, ktorí opustili Cirkev a zakladali si vlastné kvázy-katolícke spoločenstvá. Takto na jeho podnet postupne vzniklo Mariánske hnutie kňazov.

Máriine správy pokračovali aj naďalej a otec Gobbi ich vydal knižne pod názvom „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ (niekedy tiež známej ako tzv. „Modrá kniha“). Vyššie uvedená stať je práve z tejto knihy.

Otec Gobbi dostal schválenie pre svoju knihu mariánskych posolstiev od kardinála Ignatia Moussa Daouda a kardinála Johna Baptista Wu.


Spread the love