Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. mája 2013

Drahé deti, otvorte svoje srdcia pre skutky Ducha Svätého a budete veľkými vo viere. Nechajte nech vás posväcujúca milosť Božia zmení. Nežite v hriechu. Patríte Pánovi a veci sveta nie sú pre vás. Na kolenách sa modlite. Ľudstvo sa oddelilo od Boha a Moje úbohé deti kráčajú v duchovnej slepote. Obráťte sa! Môj Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Buďte poslušní. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla, ale k ničomu vás nemôžem nútiť. Choďte na stretnutie s Pánom so skutočnou slobodou ako deti Božie. Keď sa bude zdať všetko stratené, Boh zasiahne a Zem bude zmenená.

Boh to dovolí a ľudia budú mať milosť obrátenia. Vďaka zvláštnej Pánovej milosti uvidia ľudia všetky svoje hriechy a budú mať príležitosť urobiť rozhodnutie pre Boha. Sloboda jednotlivca každého jedného (z vás) ho vovedie k jeho konečnému (večnému) údelu. Žiadam vás, aby ste vždy činili Vôľu Pánovu. Buďte pozorní. Odvahu. Budem so Svojím Ježišom za vás prosiť. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace?: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/07/09/katolicke-proroctva-o-tak-zvanom-osvieteni-svedomia/

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love