Spread the love

Aj toto bolo 11. sept. 2001 vidieť na New Yorskej oblohe…

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. septembra 2020

Drahé deti, Môj nepriateľ bude konať, aby vás odvrátil od Pravdy a posilní nevernosť mnohých zlých pastierov. Trpím pre to, čo sa k vám blíži. Modlite sa na kolenách. Podajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Diablov dym sa rozšíril všade spôsobujúc duchovnú slepotu u mnohých Mojich úbohých detí. Buďte verní Ježišovi a učeniu pravého magistéria Jeho Cirkvi. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love