Spread the love

 

Pana Mária Pedrovi, 5.8.2023

Drahé deti, kráčate v ústrety budúcnosti tiesnivej duchovnej temnoty. Ľudstvo bude kráčať v smutnej duchovnej slepote a Moje úbohé deti budú piť trpký kalich utrpenia. Vyhľadávajte Ježiša a pravdu Jeho Učení. Nedovoľte démonovi, aby vás stiahol do bahna falošných doktrín, ktoré budú všade. Babylón bude prítomný v Dome Božom skrze pochybenia zlých pastierov, ale vy môžete prekonať zlo privítaním učenia pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša.

Tí, ktorí verne uposlúchnu príklady minulosti, budú ochránení. Modlite sa. Vaše víťazstvo je v moci modlitby. Vpred bez strachu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi.

Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 


Spread the love