Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 3. augusta 2023

Drahé deti, prijmite Moje volania a vo všetkom buďte ako Ježiš. Žijete v čase horšom, ako bola Potopa. Príde deň, kedy hriech nebude vnímaný ako zlo. Diablov dym spôsobí duchovnú slepotu všade. Cirkev Môjho Ježiša bude piť trpký kalich utrpenia. Dobrí kňazi budú perzekuovaní a vyhodení. Trpí pre to čo na vás prichádza. Na kolenách zotrvávajte v modlitbe.

Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú spasení. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 


Spread the love