Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 27.júla 2023

Drahé deti, Môj Syn Ježiš trpel z lásky k vám, bol vzatý na kalváriu a niesol váhu hrozného nevďaku človeka. Jeho Cirkev bude piť trpký kalich bolesti. Skrze pochybenia zlých pastierov, Cirkev bude ponížená, prenasledovaná a vzatá na kalváriu. Žiadam vás neustupovať. Môj Ježiš kráča vedľa Svojich vlastných. Buďte čestní a ničoho sa nebojte. Nebojte sa brániť Ježiša a Jeho Cirkev. Bez kríža niet víťazstva. Som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to čo na vás prichádza.

Buďte verní Evanjeliu a učeniu pravého magistéria Jeho Cirkvi. Z lekcií minulosti nájdete silu zvíťaziť vo veľkej bitke. Vpred! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love