Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 28. marca 2023

Drahé deti, odvahu! Neustupujte čeliac skúškam, ktoré prídu. Môj Pán bude s vami. Zotrie všetky vaše slzy a dá vám víťazstvo. Stále uvidíte hrôzy na zemi, ale tí, ktorí zostanú verní pravému magistériu, budú zachránení. Utečte of novôt a zostávajte verní pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Poznám vaše skutky a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Nebuďte vydesení. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love