Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. augusta 2005

Drahé deti, zostávajte s Pánom. Ó ľudia, kamže chcete ísť? Vedzte, že mimo Krista niet žiadnej spásy. On je Svetlom sveta a kto je s Kristom, toho život bude zmenený. Nenechajte sa nakaziť (falošnými učeniami). Ľudstvo kráča smerom k zničeniu. Zem sa bude triasť veľkým atómovým holokaustom. Irán bude zdevastovaný Izraelom.

Toto sú ťažké časy pre ľudstvo. Obráťte sa k Pánovi. Každému povedzte, že je čas obrátenia! Príde deň, kedy budú mnohí ľutovať život bez Boha, no bude príliš neskoro. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace:

Luisa Piccaretteta – Zem bude Obnovená rovnako, ako po Potope sveta

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Skryté im je totiž – a oni tak chcú – , že nebo je oddávna a zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ňu zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou. A to isté slovo udržiava aj terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

3Pt :5-7

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love