Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, apríl 1874

Svätá Panna mi povedala, aby sme sa veľmi modlili za odvrátenie nešťastí, ktoré musia dopadnúť na Francúzsko. Bohužiaľ, budú to dve storočia, čo si (krajina) odpyká politický a sociálny ateizmus, dve storočia nekresťanského režimu. Demokracia je vskutku luciferiánsky režim par excellance.

Vláda, ktorej počiatok je od Boha, nie je nikdy zdola, vždy je len zhora. Bez zbytočného rozprávania možno povedať, že v demokracii je to démon, kto všetko riadi; preto tiež demo-kracia: démon je tu na čele. Marie-Julie ohlasuje návrat bielej zástavy s ľaliou (t.j. zástavy Francúzskeho kráľovstva, inak povedané: ohlasuje návrat Francúzskeho kráľovstva).

Súvisiace:

Marie-Julie Jahenny a jej proroctvá o Francúzsku

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love