Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. februára 2008

Drahí synovia a dcéry, v snahe oslabiť Cirkev Môjho Ježiša, nepriateľ povolá vedúcich falošných náboženstiev a mnohých falošných pastorov. Spolu urobia všetko pre to, aby zničili, čo je Posvätné, a podarí sa im dosiahnuť mnohé zo svojich plánov, ale konečné Víťazstvo bude Pánovo. Skrze mužov a ženy viery bude veľká nádej pre Moje úbohé zablúdené deti. Boh vás neopustí. Na kolenách sa modlite. Hlavu nestrácajte. Ja budem vždy blízko pri vás. Buďte odvážni a nedovoľte plameňu viery, aby vo vás pohasol. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Do neba vedú všetky náboženstvá – kresťanstvo vedie do neba priamo, zatiaľ čo ostatné náboženstvá vedú do toho istého neba tak rôzne kľukato. 

-Čo nám na hodine náboženstva na ZŠ  rozprával pán kaplán-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love