Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. novembra 2019

Drahé deti, buďte verné Môjmu synovi Ježišovi. Milujte sa (navzájom) a bráňte pravdu. Pravda je veľkou zbraňou obrany v týchto časoch duchovného zmätku. Neustupujte. Váš boj bude bolestivý, ale Pán bude s vami. Odvahu. Vo vašej ceste za hľadaním svätosti narazíte na mnoho predátorov viery. Nehľadajte slávy tohto sveta, ale hľadajte nebeské veci. Vo všetkých veciach majte Boha na prvom mieste. Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha.

Svojim príkladom a svojimi slovami ohlasujte všetkým Evanjelium Môjho Ježiša. Váš život tu na Zemi je pokračujúcim stretávaním sa s Kristom. Nestojte s prekríženými rukami. Pán bude od vás požadovať zúčtovanie. Veľa sa modlite pred krížom za obrátenie hriešnikov. Hľadajte Ježiša v Eucharistii a buďte silní. Žijete v časoch veľkého duchovného boja. Zostávajte s Ježišom. V Ňom je vaše víťazstvo. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte v pravom učení Cirkvi Môjho Ježiša. Poznám vás po mene a prišla som z Neba pomôcť vám. Počúvajte ma. Som vaša Matka a milujem vás. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love