Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi, 28. júla 2020

Drahé deti, otvorte svoje srdcia Božej Pravde. Ľudstvo kráča v duchovnej slepote a moje úbohé deti smerujú do veľkej duchovnej priepasti. Nedovoľte diablovej temnote aby vás vyviedla z cesty pravdy. Smerujete do budúcnosti plnej pochybností a neistôt. Príde deň, kedy budú mnohí hľadať pravdu a nájdu ju len na pár miestach. Som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo vás čaká. Bahno falošných učení zamorí mnohých vysvätených a v Cirkvi bude prítomná smrť. Milujte a bráňte pravdu. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní pravému učeniu Cirkvi Môjho Ježiša. Dajte mi svoju ruku a Ja vás budem viesť k Ježišovi Môjmu Synovi. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love