Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. februára 2005

Drahé deti, Najvyšší Sudca bude súdiť mužov aj ženy za ich zločiny. Ľudstvo bude trpieť, pretože zvrátení ľudia sa postavia na miesto Stvoriteľovo. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy (sveta). Boh bol mnohými zavrhnutý, no keď sa zobudia, bude neskoro. Človek pripravil svoje zničenie svojimi vlastnými rukami. Chytrí ľudia sa spojili, aby v laboratóriách pripravili skazu. Človek uvidí smrť v tom, čo existuje aby dávalo život. Ó, muži a ženy, navráťte sa! Čiňte pokánie aby ste získali Pánovej Milosti.

Ó, synovia krajiny Svätého kríža (pravdepodobne Brazília – pozn.prekl.), trpím pre to, čo k vám prichádza. Vedzte, že množstvo miest, ktoré vaše oči (dnes) vidia, prestane existovať. Keď nastane Boží hnev, ľudia budú v strachu padať k zemi. Neprekrižujte svoje ruky. Tí, ktorí počujú Hlas Boží, (tí) budú na tom lepšie. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love