Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 18.5.2024
Drahé deti, veľká loď (Cirkev) sa vzdiali z bezpečného prístavu. Nevydrží veľkú búrku a rozdelí sa vo dvoje. Mnohí budú piť z veľkého kalicha utrpenia a množstvá budú stratené vo veľkom bahne. Ja som Vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite a silu vyhľadávajte v Evanjeliu Môjho Syna Ježiša a v Eucharistii.

Nevzďaľujte sa od učenia pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Babylón sa rozšíri všade a bude veľkého zmätku v Dome Božom. Svedčite, že ste Ježišovi. Neustupujte. Choďte po ceste, ktorú vám ukazujem a dostane sa vám za odmenu Neba. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Vpred bez strachu! Toto…


Spread the love