Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 1.1.2024

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Počúvajte Ma. Protichodné vetry vzdialia veľkú loď od bezpečného prístavu a veľké stroskotanie spôsobí smrť mnohých Mojich úbohých detí. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Ježišovi. Unášanie bude chybou veliteľa (pápeža), ale Pán príde zachrániť Svoj ľud. Vaša kotva spásy je v skutočnom učení Cirkvi Môjho Ježiša.

Ktokoľvek zostane verný až do konca, nebude zmetený súčasnými falošnými učeniami. Milujte a bráňte Pravdu. Neustupujte. Na konci nastane Víťazstvo Božie s konečným Triumfom Môjho Nepoškvrneného Srdca (vzostup „Veľkého katolíckeho kráľa“ a založenie novej „svätej ríše“). Vpred bez strachu! Vždy budem s vami. V túto chvíľu nechávam na vás padať z Neba nezvyčajný dážď milostí. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love