Spread the love

Sv. Eduard Vyznávač, anglický kráľ

 

Panna Mária Pedrovi, 9.1.2024

Drahé deti, majte odvahu, vieru a nádej. Uprostred veľkého súženia nechá Pán povstať mužov a ženy viery, ktorí budú brániť Jeho Sväté Meno. Nezostávajte nehybne v hriechu, ale s radosťou slúžte Pánovi. Démon rozdeľuje tým, že medzi Moje úbohé deti rozosieva klamstvo, avšak v pravde Evanjelia a učeniach pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša nájdete cestu do Neba.

Nebojte sa! Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nebude porazený. Všetko čo je falošné padne k zemi. Vpred! Môj Ježiš má všetko pod kontrolou. Zostávajte s Ním. Milujte a bráňte Pravdu. Nezabúdajte: vaším cieľom musí byť Nebo. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love